Zabezpieczenie strony SSL

Zabezpieczenie strony SSL

Dzięki temu dane Twojej strony oraz Twoich odbiorców są bezpieczne

SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zabezpieczający komunikację między klientem a serwerem w internecie. SSL został opracowany w celu zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelniania danych przesyłanych między stroną internetową a użytkownikiem.

Główne cele SSL to:

  1. Poufność danych: SSL szyfruje dane przesyłane między klientem a serwerem, co oznacza, że ​​są one nieczytelne dla osób trzecich.
  2. Integralność danych: SSL zapobiega zmianom danych podczas transmisji, gwarantując, że informacje nie zostaną zmienione lub sfałszowane przez niepożądanego użytkownika.
  3. Uwierzytelnianie: SSL pozwala użytkownikom potwierdzić, że strona, z którą się łączą, jest faktycznie tą, za którą się podaje. Działa to poprzez przypisanie certyfikatu SSL do serwera, który jest weryfikowany przez przeglądarkę klienta.

Certyfikaty SSL są wydawane przez zaufane organizacje certyfikujące, które potwierdzają, że dana strona internetowa jest autentyczna i bezpieczna. Gdy użytkownik łączy się z witryną z używaniem SSL, ich przeglądarka nawiązuje bezpieczne połączenie z serwerem, a ikona kłódki lub zielonego zamka na pasku adresu informuje o tym, że strona jest zabezpieczona.

Szukaj