Potrzeby
Pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta.
Pytam o cel, wartości, grupę docelową i inne aspekty, które wpłyną na projekt logo. W tym kroku można również zbierać inspiracje i przeglądać różne style graficzne.
Projekt
Przedstawiam 5 różnych wersji logo,
z czego Klient wybiera jedną, na której kontynuuję pracę do momentu osiągnięcia zadowolenia przez Klienta.
Szkic
Przystępuję do szkicowania różnych koncepcji logo na kartce papieru,
a następnie w programie do projektowania. Jest to etap twórczego eksperymentowania z różnymi kształtami, czcionkami i układami.
Finalizacja
Gdy projekt logo jest już ostateczny, przekazuję go Klientowi i dostarczam w odpowiednich formatach, takich jak plik wektorowy .cdr, plik rastrowy .png, .jpg
oraz .pdf.

Logo

Nie pracuję na szablonach. Projektujemy w profesjonalnym programie graficznym Corel Draw.
W jego obsłudze mam 18 lat doświadczenia.
Każdy projekt jest indywidualny. 
Szukaj